Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0087271 t150a^"
 1. přídavná jména
  jména přídavná
  adjektiva
  predikativum
  slovesná přídavná jména
  ohebná slova
  adjectives
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. příslovce
  predikativum
  demonstrativa
  neohebná slova
  adverbs
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. přísudek
  predikát (lingvistika)
  predikativum
  větné členy
  predicate (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. slovní druhy
  druhy slov
  neohebná slova
  ohebná slova
  predikativum
  člen (mluvnice)
  lexikologie
  parts of speech
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (51) - Books
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.