Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0087241 t150a^"
 1. hospodářská, sociální a kulturní práva
  práva hospodářská, sociální a kulturní
  hospodářská práva
  práva hospodářská
  sociální práva
  práva sociální
  kulturní práva
  práva kulturní
  právo na práci
  právo sociálního zabezpečení
  sociální právo
  ochrana lidského plodu
  právo na ochranu zdraví
  právo na stávku
  právo na vzdělání
  právo na životní prostředí
  reprodukční práva
  lidská práva
  economic, social and cultural rights
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (2) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (13) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  civil rights
  prawa obywateli
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (20) - Soubor věcných témat
  (292) - Books
  (6) - Video records
  (32) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. vzdělanostní nerovnosti
  nerovnosti vzdělanostní
  rovnost vzdělávacích příležitostí
  Access to Knowledge (hnutí)
  právo na vzdělání
  sociální nerovnost
  vzdělávací politika
  educational inequalities
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (21) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.