Search results

 1. neplatnost právních úkonů
  negotium nullum
  nicotnost rozhodnutí
  právní úkony
  invalidity of legal acts
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (13) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. občanskoprávní vztahy
  vztahy občanskoprávní
  majetek
  občanská práva
  právní úkony
  právo duševního vlastnictví
  vlastnické vztahy
  závazky
  občanské právo
  civil-law relations
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (44) - Books
  (2) - Electronic sources
  (23) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. odstoupení od smlouvy
  smluvní právo
  právní úkony
  withdrawal from a contract
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. právní jednání
  jednání právní
  právní skutečnosti
  jednatelství bez příkazu
  právní úkony
  způsobilost k právním úkonům
  jednání
  legal proceedings
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (17) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. právní podání
  podání právní
  podání (právo)
  žádosti (právo)
  právní dokumenty
  stížnosti občanů
  právní úkony
  forms (law)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (186) - Books
  (18) - Electronic sources
  (13) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. právní smlouvy
  smlouvy právní
  veřejnoprávní smlouvy
  příkazní smlouva
  registr smluv
  mezinárodní smlouvy
  rozhodčí smlouvy
  rozhodčí smlouvy
  culpa in contrahendo
  smlouvy o přenechání věci k užití jinému
  spotřebitelské smlouvy
  smluvní právo
  smluvní volnost
  kolektivní smlouvy
  licenční smlouvy
  obchodní smlouvy
  pracovní smlouvy
  smlouva o dílo
  smlouva o sdružení
  smlouva o tichém společenství
  smlouvy o převodu vlastnictví
  společenská smlouva
  umělecké smlouvy
  vzory smluv
  právní úkony
  contracts
  Soubor věcných témat
  (22) - Soubor věcných témat
  (72) - Books
  (7) - Electronic sources
  (25) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading