Search results

 1. modální slovesa
  slovesa modální
  způsobová slovesa
  slovesa způsobová
  modalita (lingvistika)
  pomocná slovesa
  modal auxiliary verbs
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. slovesa
  infinitiv
  pomocná slovesa
  přechodná slovesa
  příčestí
  reflexiva
  slovesa pohybu
  slovesné fráze
  slovesný čas
  určitá slovesa
  ohebná slova
  verbs
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (134) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. sponová slovesa
  slovesa sponová
  kopula
  pomocná slovesa
  copula
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading