Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0085115 t150a^"
 1. číslovky
  ohebná slova
  numerals
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. podstatná jména
  jména podstatná
  substantiva
  pomnožná podstatná jména
  slovesná podstatná jména
  hromadná podstatná jména
  hypokoristika
  jmenné fráze
  činitelská podstatná jména
  ohebná slova
  nouns
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (42) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. přídavná jména
  jména přídavná
  adjektiva
  predikativum
  slovesná přídavná jména
  ohebná slova
  adjectives
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. slovesa
  přechodníky
  infinitiv
  pomocná slovesa
  přechodná slovesa
  příčestí
  reflexiva
  slovesa pohybu
  slovesné fráze
  slovesný čas
  určitá slovesa
  ohebná slova
  verbs
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (139) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. slovní druhy
  druhy slov
  neohebná slova
  ohebná slova
  predikativum
  člen (mluvnice)
  lexikologie
  parts of speech
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (51) - Books
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. zájmena
  neurčitá zájmena
  demonstrativa
  reflexiva
  ohebná slova
  pronouns
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  subject heading

  subject heading