Search results

 1. nicotnost rozhodnutí
  non negotium
  nicotnost správních rozhodnutí
  nicotné správní akty
  akty správní nicotné
  nulitní správní akty
  akty správní nulitní
  nulita správních rozhodnutí
  absolutní zmatečnost
  zmatečnost absolutní
  zdánlivé akty
  akty zdánlivé
  pa-akty
  neplatnost právních úkonů
  správní rozhodnutí a stanoviska
  nullity of administrative decisions
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. právní úkony
  úkony právní
  občanskoprávní vztahy
  neplatnost právních úkonů
  odstoupení od smlouvy
  právní podání
  právní smlouvy
  právní jednání
  juristic acts
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (10) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading