Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0084209 t150a^"
 1. domácí násilí
  násilí domácí
  násilí v rodině
  partnerské násilí
  násilí partnerské
  rodinné konflikty
  intervenční centra
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  týraná mládež
  týrané děti
  týrané ženy
  ochrana před domácím násilím
  násilí
  sociální problémy
  family violence
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  (3) - Video records
  (54) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 2. násilí
  brutalita
  policejní násilí
  násilné trestné činy
  lidská agresivita
  mimetická teorie
  domácí násilí
  mediální násilí
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na pracovišti
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  násilí ve sportu
  násilí ve škole
  politické násilí
  sexuální násilí
  violence
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (15) - Soubor věcných témat
  (217) - Books
  (5) - Video records
  (23) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. ohrožené děti
  sociálně ohrožené děti
  děti ohrožené
  děti sociálně ohrožené
  hostitelská péče
  síťování (sociální práce)
  děti se sociálním znevýhodněním
  násilí na dětech
  opuštěné děti
  problémové děti
  sexuálně zneužívané děti
  sociálně ohrožené rodiny
  sociálně-právní ochrana dětí
  týrané děti
  včasná detekce (sociální problémy)
  zanedbávané děti
  děti
  vulnerable children
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (21) - Books
  (4) - Video records
  (15) - ARTICLES
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (5) - xzri
  subject heading

  subject heading

 4. sociální problémy
  problémy sociální
  společenské problémy
  problémy společenské
  perinatální ztráta
  ztráta blízké osoby
  sociální reklama
  sociální programy a projekty
  krizové situace
  náboženské skupiny
  sociální politika
  bezdomovectví
  bohatství
  chudoba
  domácí násilí
  drogová závislost
  handicap
  hlad
  manželská krize
  násilí na dětech
  násilí na mužích
  násilí na seniorech
  násilí na ženách
  rozvod
  sexuální zneužívání
  sociální handicap
  sociální izolace
  sociální nerovnost
  sociální vyloučení
  útěky dětí
  šikana
  žebráctví
  social problems
  Soubor věcných témat
  (28) - Soubor věcných témat
  (326) - Books
  (26) - Video records
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (11) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (45) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. trestné činy proti dětem
  činy proti dětem trestné
  násilí na dětech
  trestné činy
  crimes against children
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. týrané děti
  děti týrané
  děti se sociálním znevýhodněním
  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  děti se sociálním znevýhodněním
  domácí násilí
  násilí na dětech
  sexuálně zneužívané děti
  syndrom CAN
  týraná mládež
  zanedbávané děti
  děti
  abused children
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (3) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (13) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.