Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0084201 t150a^"
 1. mediace
  interkulturní práce
  sociální poradenství
  rodinná mediace
  rodinná mediace
  facilitace
  interpersonální konflikty
  narovnání (právo)
  restorativní justice
  alternativní řešení sporů
  sociální práce
  mediation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - Soubor věcných témat
  (98) - Books
  (2) - Electronic sources
  (48) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. trestní řízení
  řízení trestní
  ordály
  kriminalistické prohlídky
  konfrontace (trestní řízení)
  trestní příkaz
  ochranné léčení
  zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti
  odklony v trestním řízení
  extradice
  informátoři policie
  právní styk s cizinou v trestních věcech
  trestní právo procesní
  dohoda o vině a trestu
  domovní prohlídky u advokátů
  finanční šetření
  kontradiktornost (trestní řízení)
  narovnání (právo)
  náklady trestního řízení
  obhajoba
  opravné prostředky v trestním řízení
  poškozený v trestním řízení
  právní moc
  překážka věci pravomocně rozhodnuté
  přípravné řízení trestní
  revizní princip v trestním řízení
  svědek v trestním řízení
  trestní žaloba
  vazba
  výslech v trestním řízení
  zabezpečovací detence
  zadržení
  zajištění majetku a věcí v trestním řízení
  trestní soudnictví
  criminal procedure
  prawo karne procesowe
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (32) - Soubor věcných témat
  (245) - Books
  (2) - Electronic sources
  (200) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (22) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (8) - xzri
  subject heading

  subject heading

 3. závazkové právo
  právo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  prodlení s plněním peněžitého dluhu
  pohledávky
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  volba práva
  culpa in contrahendo
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  smluvní právo
  závazky
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  soukromé právo
  law of obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - t100r
  (12) - Soubor věcných témat
  (199) - Books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (78) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (15) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.