Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0083919 t150a^"
 1. dokumentace sbírkových předmětů
  dokumentace muzejních sbírek
  dokumentace uměleckých sbírek
  evidence sbírkových předmětů
  sbírkové předměty
  sbírky
  muzejnictví
  documentation of collection objects
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 2. evidence sbírkových předmětů
  evidence muzejních sbírek
  evidence uměleckých sbírek
  dokumentace sbírkových předmětů
  sbírkové předměty
  sbírky
  muzejnictví
  evidence of collection objects
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. kurátorství sbírek
  kurátorky sbírek
  kurátorství výstav
  kurátoři sbírek
  muzejnictví
  collection curatorship
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. muzea
  muzejní časopisy
  hasičská muzea
  muzejní pracovnice
  stálé expozice
  muzea pro děti a mládež
  muzejní depozitáře
  panoramata (muzea)
  muzejnictví
  muzejní obchody
  muzejní pracovníci
  muzejní společnosti
  muzejní spolky
  archeologická muzea
  církevní muzea
  dějiny muzeí
  ekomuzea
  etnografická muzea
  farmaceutická muzea
  historická muzea
  hornická muzea
  hudební muzea
  literární muzea
  muzea knihy
  muzea loutek
  muzea umění
  městská muzea
  námořní muzea
  národní muzea
  okresní muzea
  poštovní muzea
  průmyslová muzea
  přírodovědná muzea
  regionální muzea
  skanzeny
  sklářská muzea
  soukromá muzea
  technická muzea
  uměleckoprůmyslová muzea
  vlastivědná muzea
  vojenská muzea
  zemská muzea
  zemědělská muzea
  železniční muzea
  paměťové instituce
  museums
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor jmen korporací
  (44) - Soubor věcných témat
  (198) - Books
  (7) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (5) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (20) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. muzejně výstavní kritika
  kritika muzejně výstavní
  muzejní kritika
  kritika muzejní
  výstavní kritika
  kritika výstavní
  kritika muzejních výstav
  muzejnictví
  výstavnictví
  výstavy
  muzeologie
  criticism of museum exhibitions
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. muzejní depozitáře
  depozitáře muzejní
  muzejní sbírky
  muzea
  muzejnictví
  museum collection storage
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. muzejní management
  management muzeí
  management muzejní
  ředitelky muzeí
  ředitelé muzeí
  muzejnictví
  museum management
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. muzejní pedagogika
  pedagogika muzejní
  muzeopedagogika
  muzejní pedagožky
  muzejní pedagogové
  muzejnictví
  pedagogika
  museum education
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (27) - Books
  (3) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 9. muzejní popisky
  popisky muzejní
  muzejnictví
  museum labels
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. muzejní výstavy
  výstavy muzejní
  muzejnictví
  výstavy
  museum exhibitions
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (22) - Books
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.