Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0083556 t150a^"
 1. mluvnická osoba
  osoba mluvnická
  gramatická osoba
  osoba gramatická
  mluvnické kategorie
  grammar person
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. mluvnické číslo
  číslo mluvnické
  gramatické číslo
  číslo gramatické
  kvantifikace (lingvistika)
  mluvnické kategorie
  number (grammar)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. mluvnický čas
  čas mluvnický
  gramatický čas
  čas gramatický
  slovesný čas
  mluvnické kategorie
  tense (grammar)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. mluvnický pád
  pád mluvnický
  gramatický pád
  pád gramatický
  akuzativ
  dativ
  genitiv
  instrumentál
  lokál (mluvnice)
  nominativ
  vokativ
  mluvnické kategorie
  case (grammar)
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 5. mluvnický rod
  rod mluvnický
  gramatický rod
  rod gramatický
  jmenný rod
  slovesný rod
  mluvnické kategorie
  gender (grammar)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. mluvnický vid
  vid mluvnický
  gramatický vid
  vid gramatický
  mluvnické kategorie
  aspect (grammar)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. mluvnický způsob
  způsob mluvnický
  gramatický způsob
  způsob gramatický
  konjunktiv
  rozkazovací způsob
  podmiňovací způsob
  mluvnické kategorie
  mood (grammar)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. morfologie (lingvistika)
  tvarosloví
  flexe (lingvistika)
  mluvnické kategorie
  tvoření slov
  mluvnice
  morphology (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (433) - Books
  (4) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.