Search results

 1. mechanické vlny
  vlny mechanické
  mechanické vlnění
  vlny
  mechanical waves
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. rázové vlny
  vlny rázové
  litotrypse extrakorporální rázovou vlnou
  mechanické vlnění
  aerodynamika
  shock waves
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading