Search results

 1. autorství literárních děl
  autorství
  textologie
  kolektivní autorství
  kolektivní autorství
  literární díla
  plagiátorství
  autorství uměleckých děl
  kompilace (literatura)
  literární adaptace
  literární dílo
  literární imitace
  literární tvorba
  přepracovaná vydání
  literární pseudonymy
  authorship of literary works
  Soubor věcných témat
  (13) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. literární díla
  díla literární
  díla nedostupná na trhu
  plagiátorství
  osiřelá díla
  osiřelá díla
  autorství literárních děl
  literární dílo
  literary pieces
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (260) - Books
  (5) - Video records
  (3) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. literární jazyk
  jazyk literární
  básnický jazyk
  jazyk básnický
  jazyk literárního díla
  literatura
  literární dílo
  language of literature
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (104) - Books
  (1) - Serials
  (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. literární texty
  texty literární
  doxografie
  literární dílo
  literární práce
  literární tvorba
  literární činnost
  texty
  literary texts
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (119) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. plagiátorství
  plagiáty
  autorství literárních děl
  autorství uměleckých děl
  literární dílo
  falzifikáty
  literární díla
  umělecká díla
  vědecké práce
  autorské právo
  protiprávní úkony
  plagiarism
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (12) - Books
  (1) - Video records
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading