Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0081395 t150a^"
 1. determinace (lingvistika)
  určitost-neurčitost (lingvistika)
  kvantifikace (lingvistika)
  člen (mluvnice)
  mluvnice
  sémantika
  determination (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. mluvnice
  gramatika
  gramatici
  determinace (lingvistika)
  generativní mluvnice
  gerundium
  gramatikalizace
  gramatičnost
  historická mluvnice
  komparativní mluvnice
  kvantifikace (lingvistika)
  modalita (lingvistika)
  morfologie (lingvistika)
  posesivita (lingvistika)
  rezultativ
  shoda (mluvnice)
  strukturní mluvnice
  zdrobnělá slova
  lingvistika
  grammar
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100i
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (17) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (1) - Graphics
  (1) - Video records
  (11) - Audio documents
  (14) - Electronic sources
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (5) - Attachment
  (4) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
  (5) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. mluvnické číslo
  číslo mluvnické
  gramatické číslo
  číslo gramatické
  kvantifikace (lingvistika)
  mluvnické kategorie
  number (grammar)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. sémantika
  významosloví
  biosémantika
  intenzifikace (lingvistika)
  palindromy
  interpretace textů
  abstraktní pojmy
  determinace (lingvistika)
  diskurzivní analýza
  indexické výrazy
  kvantifikace (lingvistika)
  logická sémantika
  modalita (lingvistika)
  onomaziologie
  posesivita (lingvistika)
  psychosémantika
  strukturní sémantika
  vágnost slov
  lingvistika
  semantics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (17) - Soubor věcných témat
  (484) - Books
  (1) - Electronic sources
  (5) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.