Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0080744 t150a^"
 1. jazyková výuka
  výuka jazyková
  jazyková příprava
  příprava jazyková
  výuka jazyků
  jazykové vzdělávání
  vzdělávání jazykové
  cizojazyčná literatura
  Evropská jazyková cena Label (ocenění)
  jazykové hry
  jazykové zkoušky
  jazykové školy
  kontrastivní lingvistika
  metoda CLIL
  superlearning
  zjednodušená četba
  studium a výuka
  language teaching and learning
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - t100i
  (21) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (10) - Soubor věcných témat
  (981) - Books
  (15) - Graphics
  (13) - Video records
  (51) - Audio documents
  (21) - Electronic sources
  (3) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (22) - Attachment
  (5) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. komparativní lingvistika
  lingvistika komparativní
  srovnávací lingvistika
  lingvistika srovnávací
  diachronní lingvistika
  kontrastivní lingvistika
  jazykové vlivy
  komparativní mluvnice
  lingvistika
  comparative linguistics
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (226) - Books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. lingvistika
  jazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  lingvistický výzkum
  genderová lingvistika
  jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  redukce (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  linguistics
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (9) - t100i
  (66) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - t100r
  (1) - Soubor jmen korporací
  (3) - Soubor jmen akcí
  (49) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (9) - Audio documents
  (13) - Electronic sources
  (9) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (40) - ARTICLES
  (17) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (102) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (214) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. překlady
  kontrastivní lingvistika
  překladatelská činnost
  překladatelství
  překladatelé
  teorie překladu
  tlumočení
  biblické překlady
  literární překlady
  odborné překlady
  překlady do slovanských jazyků
  překlady ze slovanských jazyků
  strojové překlady
  translations
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (45) - t100i
  (33) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (1) - Soubor jmen korporací
  (1) - t110n
  (18) - Soubor věcných témat
  (321) - Books
  (1) - Video records
  (17) - Audio documents
  (2) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading