Search results

 1. infinitiv
  neurčitek
  infinitivní věta
  slovesa
  infinitive
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. věta (lingvistika)
  aktuální členění věty
  infinitivní věta
  jednoduchá věta
  tázací věta
  větné členy
  syntax
  sentence and clause (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading