Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0078734 t150a^"
 1. indoevropské jazyky
  jazyky indoevropské
  albánština
  anatolské jazyky
  arménština
  baltské jazyky
  dardské jazyky
  germánské jazyky
  ilyrština
  indické jazyky
  indoevropština
  italické jazyky
  jazykové vlivy (indoevropské)
  keltské jazyky
  románské jazyky
  slovanské jazyky
  thráčtina
  tocharština
  íránské jazyky
  řečtina
  indoevropeistika
  jazyky
  Indo-european languages
  Soubor věcných témat
  (20) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. mrtvé jazyky
  jazyky mrtvé
  vymřelé jazyky
  jazyky vymřelé
  spící jazyky
  churritština
  ohrožené jazyky
  oživení jazyků
  jazyk guanche
  jazyk puquina
  akkadština
  chatijština
  elamština
  etruština
  féničtina
  iberština
  ilyrština
  polabština
  pruština
  punština
  skýtština
  sumerština
  thráčtina
  tocharština
  ugaritština
  venetština
  jazyky
  dead languages
  Soubor věcných témat
  (22) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading