Search results

 1. benefiční akce
  akce benefiční
  benefice
  dobročinné akce
  akce dobročinné
  charitativní činnost
  dobročinnost
  benefiční koncerty
  benefiční představení
  fundraising
  benefit performances
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. dobročinnost
  filantropie
  veřejné sbírky
  benefiční akce
  charitativní činnost
  dárcovství
  filantropové
  náboženský život
  sociální etika
  charity
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. hospice
  hospicová péče
  charitativní činnost
  zařízení sociální péče
  zdravotnická zařízení
  hospices
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (19) - Books
  (7) - Video records
  (1) - Electronic books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. charitativní organizace
  organizace charitativní
  dobročinné organizace
  organizace dobročinné
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  sociální služby
  charitable organizations
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. charitativní pracovnice
  pracovnice charitativní
  charitativní organizace
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  sociální služby
  charity women workers
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. charitativní pracovníci
  pracovníci charitativní
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní činnost
  sociální služby
  charity workers
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. sestry křesťanské lásky
  charitativní činnost
  ženské řeholní kongregace
  Sisters of Christian Charity
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. sestry sociální pomoci
  charitativní činnost
  sociální pomoc
  sociální práce
  ženské řeholní kongregace
  Sisters of Social Service
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. sociální služby
  služby sociální
  biografická péče
  síťování (sociální práce)
  dlouhodobá péče
  odlehčovací pobyty
  odlehčovací služby
  pracovní asistenti
  prostupné bydlení
  sociální ekonomika
  sociální programy a projekty
  charitativní organizace
  charitativní pracovnice
  charitativní pracovníci
  charitativní činnost
  chráněné a podporované bydlení
  chráněné dílny
  deinstitucionalizace
  individuální plánování
  intervenční centra
  komunitní centra
  komunitní plánování
  nízkoprahová zařízení
  osobní asistence
  pečovatelská služba
  podporované zaměstnávání
  programy návratu z péče
  péče o válečné veterány
  příspěvek na péči
  raná péče
  resocializace
  sociální pomoc
  sociální práce
  sociální péče
  zdravotně-sociální služby
  sociální politika
  social service
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (34) - Soubor věcných témat
  (180) - Books
  (4) - Electronic sources
  (9) - Electronic books for the visually impaired
  (8) - ARTICLES
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (28) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. špitály
  charitativní činnost
  zařízení sociální péče
  nemocnice
  charitativní organizace
  hospitals
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading