Search results

 1. genetická informace
  dědičná informace
  informace dědičná
  informace genetická
  replikace DNA
  epigenetika
  atavismus
  DNA (nukleová kyselina)
  RNA (nukleové kyseliny)
  chromozomy
  genetická transkripce
  genetické inženýrství
  genetické mapování
  genetický kód
  genomika
  genová exprese
  genová terapie
  plazmidy
  bioinformatika
  molekulární genetika
  genetic information
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 2. genetický kód
  kód genetický
  genetická informace
  geny
  struktura DNA
  genetická transkripce
  proteosyntéza
  molekulární genetika
  genetic code
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. molekulární genetika
  genetika molekulární
  genetické testování
  molekulární ekologie
  molekulární medicína
  nukleové kyseliny
  genetická informace
  genetická transkripce
  genetická translace
  genetický kód
  genomika
  molekulární klonování
  genetika
  molekulární biologie
  molecular genetics
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (125) - Books
  (1) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. regulační proteiny
  genetická transkripce
  bílkoviny
  bílkoviny
  regulatory proteins
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. RNA interference
  umlčování genů
  genetická transkripce
  RNA interference
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading