Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0077084 t150a^"
 1. Comptonův jev
  jev Comptonův
  Comptonův rozptyl
  rozptyl Comptonův
  Comptonův efekt
  efekt Comptonův
  fotony
  fyzikální jevy
  kvantová elektrodynamika
  Compton effect
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. dvoufotonová absorpce
  absorpce dvoufotonová
  fotony
  lasery
  fyzikální jevy
  two photon absorption
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. elektromagnetismus
  Zeemanův jev
  elektromagnetická kompatibilita
  elektřina
  magnetismus
  magnetohydrodynamika
  metamateriály
  zkoušení materiálů vířivými proudy
  fyzikální jevy
  electromagnetism
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (31) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 4. fotoakustický jev
  jev fotoakustický
  akustické zkoušení materiálů
  fyzikální jevy
  photoacoustic effect
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. gravitace
  kvantová gravitace
  antigravitace
  gravitační pole
  gravitační vlny
  slapové jevy
  tíhový potenciál Země
  fyzikální jevy
  gravity
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (3) - Video records
  subject heading

  subject heading

 6. magnetismus
  biomagnetismus
  elektromagnetismus
  geomagnetismus
  magnetické materiály
  magnetické vlastnosti materiálů
  magnetizace
  magnetoterapie
  feromagnetismus
  magnety
  nanomagnetismus
  fyzikální jevy
  magnetism
  Soubor věcných témat
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (90) - Books
  (1) - Video records
  (7) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 7. magnetizace
  magnetování
  zmagnetování
  magnetické materiály
  magnetismus
  fyzikální jevy
  magnetization
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. Mössbauerův jev
  jev Mössbauerův
  Mössbauerův efekt
  efekt Mössbauerův
  Mössbauerova spektroskopie
  emise elektronů
  gama záření
  fyzikální jevy
  jaderná fyzika
  Mössbauer effect
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. optické jevy
  jevy optické
  barvy
  scintilace
  dvojlom
  fyzikální jevy
  optical phenomena
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 10. piezoelektrický jev
  jev piezoelektrický
  piezoelektrické aktuátory
  deformace pevných látek
  dielektrická polarizace
  krystaly
  piezoelektrické rezonátory
  piezoelektřina
  fyzikální jevy
  piezoelectric effect
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.