Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0067954 t150a^"
 1. diecézní centra mládeže
  centra mládeže diecézní
  diecézní centra pro mládež
  centra pro mládež diecézní
  diecézní centra života mládeže
  centra života mládeže diecézní
  diecézní centra pro život mládeže
  centra pro život mládeže diecézní
  církevní instituce a organizace
  křesťanská mládež
  křesťanská společenství mládeže
  pastorace
  centra mládeže
  diocesan youth centers
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. eudisté
  pastorace
  mužské řeholní kongregace
  Eudists
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. mariáni
  katoličtí kněží
  kláštery mariánů
  mariánský kult
  pastorace
  mužské řeholní kongregace
  Marian Fathers
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. pallotini
  katolické misie
  pastorace
  mužské řeholní kongregace
  Pallotines
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. pastorační asistenti
  asistenti pastorační
  pastorace
  pastorační asistentky
  pastorační pracovníci
  služby v církvi
  pastoral assistants
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. pastorační asistentky
  asistentky pastorační
  pastorace
  pastorační asistenti
  služby v církvi
  women pastoral assistants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. pastorační centra
  pastorační střediska
  střediska pastorační
  centra pastorační
  církevní instituce a organizace
  pastorace
  pastoral centers
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. pastorační cesty
  cesty pastorační
  církevní hodnostáři
  pastorace
  pastoral journeys
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. pastorační péče
  péče pastorační
  hagioterapie
  lidové misie
  pastorační plánování
  duchovní vedení
  pastorační poradenství
  pastorace
  pastoral attention
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (6) - Soubor věcných témat
  (265) - Books
  (3) - Video records
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. pastorační plánování
  pastorační plány
  plánování pastorační
  plány pastorační
  pastorační péče
  pastorace
  plánování
  pastoral planning
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.