Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0062962 t150a^"
 1. stavební právo
  právo stavební
  plánovací právo
  stavební řízení
  vyvlastnění
  právo
  building law
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (1) - t110n
  (4) - Soubor věcných témat
  (88) - Books
  (2) - Electronic sources
  (48) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - xzri
  subject heading

  subject heading

 2. vlastnické právo
  právo vlastnické
  právo vlastnit majetek
  ochrana vlastnictví
  vlastnická práva
  práva vlastnická
  veřejné užívání
  zemské knihy
  vlastnické žaloby
  skutečný vlastník
  skutečný vlastník
  nabývání vlastnictví
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  svěřenství
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  držba
  majetkové restituce
  obecné užívání
  sousedské právo
  vlastnické vztahy
  zemské desky
  lenní právo
  pozemkové vlastnictví
  předkupní právo
  vyvlastnění
  občanská práva
  občanské právo
  věcná práva
  right of property
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (21) - Soubor věcných témat
  (147) - Books
  (137) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (16) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. znárodnění
  zestátnění soukromého majetku
  kolektivizace zemědělství
  majetkové restituce
  pozemkové reformy
  soukromé vlastnictví
  státní majetek
  vyvlastnění
  hospodářská politika
  nationalization
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.