Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0057736 t150a^"
 1. mimosmluvní závazky
  závazky mimosmluvní
  mimosmluvní závazkové vztahy
  vztahy závazkové mimosmluvní
  závazky
  non-contractual obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. občanskoprávní vztahy
  vztahy občanskoprávní
  majetek
  občanská práva
  právní úkony
  právo duševního vlastnictví
  vlastnické vztahy
  závazky
  občanské právo
  civil-law relations
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (43) - Books
  (2) - Electronic sources
  (23) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. obchodní závazky
  závazky obchodní
  obchodní závazkové vztahy
  vztahy závazkové obchodní
  zajištění obchodních závazkových vztahů
  zánik obchodních závazkových vztahů
  závazky
  commercial obligations
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (60) - Books
  (29) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (7) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. solidární závazky
  závazky solidární
  závazky
  solidary obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. zánik závazků
  započtení pohledávek
  zánik obchodních závazkových vztahů
  závazky
  extinguishment of obligations
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. závazkové právo
  právo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  prodlení s plněním peněžitého dluhu
  pohledávky
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  volba práva
  culpa in contrahendo
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  smluvní právo
  závazky
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  soukromé právo
  law of obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - t100r
  (12) - Soubor věcných témat
  (197) - Books
  (78) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (15) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.