Search results

 1. 1.apnoe

  apnoe
  zástava dechu
  syndrom spánkové apnoe
  poruchy dýchání
  apnea
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. asfyxie
  dušení (patologie)
  dýchání
  poruchy dýchání
  patologická fyziologie
  patologie
  úrazy
  asphyxia
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. dušnost
  dyspnoe
  dyspnoea
  dýchavičnost
  respirační insuficience
  poruchy dýchání
  dyspnea
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. dýchání
  respirace
  holotropní dýchání
  kapacita plic
  kapacita plic
  asfyxie
  chronická respirační onemocnění
  dechová cvičení
  dýchací svaly
  dýchací ústrojí
  plíce
  poruchy dýchání
  respirační léčiva
  endogenní dýchání
  fyziologie
  respiration
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (40) - Books
  (2) - Video records
  (20) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 5. chrápání
  ronchopatie
  poruchy dýchání
  snoring
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. koniotomie
  interkrikotyreoidní laryngotomie
  hrtan
  poruchy dýchání
  první pomoc
  chirurgické operace
  coniotomy
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. respirační insuficience
  selhávání dechových funkcí
  selhávání funkcí dechových
  insuficience respirační
  dechová nedostatečnost
  nedostatečnost dechová
  plicní nedostatečnost
  nedostatečnost plicní
  dušnost
  syndrom akutní respirační tísně
  umělé dýchání
  syndrom akutního respiračního selhání
  chronická respirační insuficience
  poruchy dýchání
  respiratory insufficiency
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 8. tracheální intubace
  intubace trachey
  intubace tracheální
  intubace průdušnice
  poruchy dýchání
  průdušnice
  trachea intubation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading