Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0056650 t150a^"
 1. deliberativní demokracie
  demokracie deliberativní
  participativní demokracie
  občanská společnost
  politická komunikace
  veřejná debata
  demokracie
  deliberative democracy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. obsahová analýza
  analýza obsahová
  mediální komunikace
  politická komunikace
  obsahová analýza dokumentů
  sociální výzkum
  content analysis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. politická korektnost
  korektnost politická
  eufemismy
  politická komunikace
  pozitivní diskriminace
  sociální komunikace
  ideologie
  politika
  political correctness
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. politické projevy
  projevy politické
  politická komunikace
  politické názory a postoje
  projevy
  political speeches
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (131) - Books
  (1) - Video records
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. politický marketing
  marketing v politice
  marketing politický
  veřejná diplomacie
  politika
  negativní kampaň
  propaganda
  politická komunikace
  politická kampaň
  volební kampaň
  marketing
  political marketing
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (27) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. propaganda
  politická propaganda
  hybridní válka
  černá legenda
  dezinformace
  fake news
  politická komunikace
  politický marketing
  politizace problému
  fašistická propaganda
  islámská propaganda
  komunistická propaganda
  nacistická propaganda
  válečná propaganda
  propaganda
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (92) - Books
  (1) - Video records
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. sociální komunikace
  komunikace sociální
  nenásilná komunikace
  ticho
  komunikační věda
  informační ekologie
  nenávistné projevy
  dotazování
  facilitace
  facilitace
  politická korektnost
  sociotechnika
  sociální interakce
  společenská konverzace
  veřejné vystupování
  vyjednávání
  diskuse
  dokumentová komunikace
  fámy
  interkulturní komunikace
  interpersonální komunikace
  komunikační dovednosti
  manažerská komunikace
  masová komunikace
  mediální komunikace
  mlčení
  nonverbální komunikace
  obchodní komunikace
  pedagogická komunikace
  persuaze
  politická komunikace
  rétorika
  telefonická komunikace
  toky informací
  verbální komunikace
  vědecká komunikace
  komunikace (sdělování)
  communication
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen akcí
  (34) - Soubor věcných témat
  (242) - Books
  (1) - Graphics
  (2) - Electronic sources
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (7) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. veřejná debata
  veřejná diskuse
  debata veřejná
  diskuse veřejná
  deliberativní demokracie
  diskuse
  veřejné mínění
  politická komunikace
  open debate
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading