Search results

 1. akutní stavy
  urgentní stavy
  stavy urgentní
  stavy akutní
  akutní onemocnění
  kritický stav
  urgentní příjem pacientů
  náhlé příhody břišní
  acute states
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (40) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 2. anafylaktické reakce
  reakce anafylaktické
  kritický stav
  alergické reakce
  anaphylactic reactions
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. fibrilace srdce
  míhání srdečního svalu
  srdeční fibrilace
  srdeční resynchronizační terapie
  defibrilace srdce
  fibrilace síní
  kritický stav
  srdeční arytmie
  heart fibrillation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. kriticky nemocní pacienti
  pacienti kriticky nemocní
  intenzivní péče
  kritický stav
  pacienti
  critical ill patients
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 5. urgentní medicína
  akutní lékařství
  akutní medicína
  lékařství akutních stavů
  lékařství neodkladných stavů
  urgentní lékařství
  medicína akutních stavů
  lékařství akutní
  medicína akutní
  lékařství stavů akutních
  lékařství stavů neodkladných
  lékařství urgentní
  medicína stavů akutních
  medicína urgentní
  simulační medicína
  akutní onemocnění
  intenzivní medicína
  kritický stav
  medicína katastrof
  orgánové selhání
  první pomoc
  syndrom multiorgánové dysfunkce
  syndrom multiorgánového selhání
  zdravotnická záchranná služba
  záchranáři
  záchranářství
  urgentní příjem pacientů
  lékařství
  emergency medicine
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (188) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (28) - Electronic books
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading