Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0052651 t150a^"
 1. deinstitucionalizace
  osoby s mentálním postižením
  chráněné a podporované bydlení
  komunitní práce
  osoby s mentálním postižením
  sociální služby
  deinstitutionalization
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. děti s mentálním postižením
  mentálně postižené děti
  mentálně retardované děti
  mládež s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mentální retardace
  pomocné školy
  mládež s mentálním postižením
  děti s autismem
  osoby s mentálním postižením
  děti se zdravotním postižením
  children with mental disabilities
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (101) - Books
  (13) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (5) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  oligofrenie
  syndrom fragilního X
  Angelmanův syndrom
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  mládež s mentálním postižením
  děti s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  mental retardation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (44) - Books
  (4) - Video records
  (2) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. mládež s mentálním postižením
  mentálně postižená mládež
  mentálně retardovaná mládež
  děti s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mentální retardace
  děti s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  youth with mental disabilities
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (12) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 5. osoby se zdravotním postižením
  zdravotně postižení
  handicapované osoby
  hendikepované osoby
  lidé se zdravotním postižením
  osoby s postižením
  osoby s handicapem
  osoby s hendikepem
  postižené osoby
  postižení
  zdravotně postižené osoby
  osoby zdravotně postižené
  osoby s disabilitou
  albíni
  albínky
  umělkyně se zdravotním postižením
  aplikované pohybové aktivity
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  autoři se zdravotním postižením
  děti se zdravotním postižením
  mládež se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  osoby s tělesným postižením
  osoby se sluchovým postižením
  osoby se zrakovým postižením
  sportovci se zdravotním postižením
  sportovkyně se zdravotním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  asistenční technologie
  osobní autonomie
  osoby se specifickými potřebami
  speciální andragogika
  Evropský rok osob se zdravotním postižením (2003)
  alternativní a augmentativní komunikace
  defektologie
  handicap
  invalidé
  kompenzační cvičení
  kompenzační pomůcky
  nemocní
  osobní asistence
  psychologie handicapu
  somatopedie
  tísňová péče
  zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  zařízení sociální péče
  zdravotní postižení
  balbutici
  osoby s kombinovaným postižením
  sociálně ohrožené skupiny
  people with disabilities
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (36) - Soubor věcných témat
  (362) - Books
  (2) - Cartographics documents
  (30) - Video records
  (11) - Electronic sources
  (20) - Electronic books for the visually impaired
  (7) - Attachment
  (98) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (30) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. psychopedie
  osoby s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  speciální pedagogika
  education of people with mental disabilities
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (44) - Books
  (1) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (8) - Electronic books for the visually impaired
  (3) - Attachment
  subject heading

  subject heading

 7. speciální andragogika
  andragogika speciální
  speciálně pedagogická andragogika
  andragogika speciálně pedagogická
  osoby s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  andragogika
  osoby s mentálním postižením
  osoby se zdravotním postižením
  speciální pedagogika
  adult special education
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (2) - Electronic sources
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 8. umělci s mentálním postižením
  mentálně postižení umělci
  umělci mentálně postižení
  umělkyně s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  osoby s mentálním postižením
  umělci se zdravotním postižením
  artists with mental disabilities
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. umělkyně s mentálním postižením
  mentálně postižené umělkyně
  umělkyně mentálně postižené
  umělci s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  umělkyně se zdravotním postižením
  women artists with mental disabilities
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.