Search results

 1. case management
  komplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  případové konference
  koordinovaná rehabilitace
  drogově závislí
  duševně nemocní
  lékařská péče
  sociální práce
  case management
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (5) - Video records
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 2. duševní poruchy
  poruchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  GAP syndrom
  breptavost
  poruchy osobnosti
  psychózy
  schizoafektivní poruchy
  psychózy
  schizoafektivní porucha
  psychosexuální poruchy
  savant syndrom
  savant syndrom
  alexithymie
  duševně nemocní
  mentální retardace
  nepříčetnost
  psychiatrie
  Aspergerův syndrom
  afektivní poruchy
  autismus
  depersonalizace
  derealizace
  disociativní poruchy
  emoční poruchy v dětství a dospívání
  epileptózy
  hypochondrie
  hysterie
  kognitivní dysfunkce
  kognitivní poruchy
  konfabulace
  krutost
  narcismus
  neurózy
  organické duševní poruchy
  poruchy chování
  poruchy komunikace
  poruchy paměti
  posttraumatická stresová porucha
  psychopatie
  sebepoškozování
  simulace nemocí
  smíšená úzkostně-depresivní porucha
  somatoformní poruchy
  úzkostné poruchy
  civilizační nemoci
  nemoci
  mental disorders
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (40) - Soubor věcných témat
  (322) - Books
  (19) - Video records
  (4) - Electronic sources
  (41) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (6) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 3. nemocní
  chronicky nemocní
  osoby se zdravotním postižením
  nevyléčitelně nemocní
  stomici
  stomici
  nemoci
  pacienti
  svátost nemocných
  osoby se zdravotním postižením
  HIV pozitivní
  astmatici
  diabetici
  dlouhodobě nemocní
  duševně nemocní
  kardiaci
  malomocní
  nemocné děti
  nemocní AIDS
  patients
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (52) - Books
  (6) - Video records
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. osoby s autismem
  autisté
  osoby s poruchou autistického spektra
  autismus
  děti s autismem
  duševně nemocní
  people with autism
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  (2) - Video records
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 5. osoby se specifickými potřebami
  osoby se speciálními potřebami
  osoby se zdravotním postižením
  duševně nemocní
  senioři
  osoby se zdravotním postižením
  people with special needs
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (19) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. psychiatrická péče
  péče psychiatrická
  psychiatrie
  duševně nemocní
  psychiatričtí pacienti
  psychiatrická zařízení
  intenzivní psychiatrická péče
  lékařská péče
  psychiatric care
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  (7) - Electronic books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. psychiatričtí pacienti
  pacienti psychiatričtí
  duševně nemocní
  psychiatrická péče
  psychiatrie
  pacienti s demencí
  schizofreničtí pacienti
  pacienti
  psychiatric patients
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 8. psychopati
  psychopatické osobnosti
  sociopatické osobnosti
  sociopati
  psychopatie
  duševně nemocní
  psychopaths
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading