Search results

 1. antiošský patriarchát
  patriarchát antiošský
  organizace a struktura církve
  patriarcháty
  Antioch patriarchate
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Soubor geografických jmen
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. arcidiecéze
  arcibiskupství
  diecéze
  eparchie
  proboštství
  vikariáty
  organizace a struktura církve
  archdioceses
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (23) - Books
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 3. církev
  křesťanská církev
  comunio
  církve
  eklesiologie
  plenární sněmy
  reforma církve
  synodalita
  ženy v církvi
  autorita církve
  církevní dějiny
  církevní život
  kritika církve
  organizace a struktura církve
  skrytá církev
  stát a církev
  church
  Soubor věcných témat
  (15) - Soubor věcných témat
  (690) - Books
  (16) - ARTICLES
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (27) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. církevní provincie
  provincie církevní
  řeholní provincie
  organizace a struktura církve
  provincie
  ecclesiastical provinces
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. církevní správa
  správa církevní
  duchovní správa
  správa duchovní
  erekční knihy
  organizace a struktura církve
  církve
  administration and management of the church
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (107) - Books
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. církevní úřady
  úřady církevní
  intronizace
  arciopatský úřad
  superintendenti
  arcibiskupský úřad
  nunciatury
  služby v církvi
  biskupský úřad
  opatský úřad
  papežství
  pontifikát
  organizace a struktura církve
  church offices
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 7. diecéze
  biskupství
  arcidiecéze
  eparchie
  exarcháty
  farnosti
  proboštství
  vikariáty
  organizace a struktura církve
  dioceses
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (98) - Books
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - xzri
  subject heading

  subject heading

 8. eparchie
  arcidiecéze
  diecéze
  exarcháty
  organizace a struktura církve
  východní křesťanské církve
  eparchy
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. konstantinopolský patriarchát
  patriarchát konstantinopolský
  cařihradský patriarchát
  patriarchát cařihradský
  organizace a struktura církve
  patriarcháty
  Patriarchate of Constantinople
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. patriarcháty
  antiošský patriarchát
  konstantinopolský patriarchát
  akvilejský patriarchát
  organizace a struktura církve
  patriarchates
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading