Search results

 1. aktér (sociologie)
  sociální hnutí
  sociální interakce
  sociální změna
  teorie jednání
  sociologie
  agent (sociology)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. dechristianizace
  odkřesťanštění
  kritika církve
  liberalismus
  moderní společnost
  postmoderní společnost
  sekularismus
  sekularizace
  sociální změna
  dechristianization
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. globalizace
  globální občanská společnost
  globální občanství
  antiglobalizační hnutí
  globální problémy
  globální vládnutí
  globální změny
  sociální změna
  amerikanizace
  globalization
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (556) - Books
  (11) - Video records
  (5) - Electronic sources
  (6) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. kreativní destrukce
  destrukce kreativní
  schöpferische Zerstörung
  kreative Zerstörung
  tvořivá destrukce
  destrukce tvořivá
  hospodářské cykly
  inovace
  kreativita
  sociální změna
  technologický rozvoj
  ekonomické teorie
  creative destruction
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. kulturní změna
  změna kulturní
  postsekularizace
  sociální změna
  akulturace
  asimilace (sociologie)
  inkulturace
  kulturní reformy
  sekularizace
  kultura
  cultural change
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (37) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 6. modernizace
  sociální změna
  sociální procesy
  modernization
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. postsekularizace
  desekularizace
  náboženská obroda
  postmoderní společnost
  postsekularismus
  religiozita
  kulturní změna
  sociální změna
  post-secularity
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. průmyslová revoluce
  revoluce průmyslová
  průmysl 4.0
  sociální změna
  industrializace
  revoluce
  industrial revolution
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (42) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 9. sekularizace
  volnomyšlenkářství
  dechristianizace
  dechristianizace
  sekulární teologie
  antiklerikalismus
  sekularismus
  kulturní změna
  sociální změna
  secularization
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (92) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 10. sociální evoluce
  evoluce sociální
  kulturní evoluce
  sociobiologie
  sociální změna
  evolucionismus
  social evolution
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (42) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading