Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth 0044287 t150a^"
 1. editorky
  nakladatelky a vydavatelky
  editoři
  nakladatelství a vydavatelství
  nakladatelé a vydavatelé
  vydavatelská činnost
  women editors
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - t100i
  (5) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. editoři
  odpovědní redaktoři
  redaktoři odpovědní
  editorky
  nakladatelství a vydavatelství
  nakladatelé a vydavatelé
  vydavatelská činnost
  editors
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (168) - t100i
  (12) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. nakladatelé a vydavatelé
  nakladatelé
  vydavatelé
  predátorští vydavatelé
  nakladatelky a vydavatelky
  editorky
  editoři
  nakladatelství a vydavatelství
  svazy nakladatelů a vydavatelů
  vydavatelská činnost
  hudební nakladatelé a vydavatelé
  křesťanští nakladatelé a vydavatelé
  signety
  publishers and publishing
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - Soubor věcných témat
  (37) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. nakladatelky a vydavatelky
  nakladatelky
  vydavatelky
  editorky
  nakladatelství a vydavatelství
  nakladatelé a vydavatelé
  svazy nakladatelů a vydavatelů
  vydavatelská činnost
  women publishers and publishing
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. nakladatelství a vydavatelství
  nakladatelství
  vydavatelství
  šéfredaktorky
  nakladatelky a vydavatelky
  editorky
  exilová nakladatelství a vydavatelství
  editoři
  licenční smlouvy nakladatelské
  nakladatelé a vydavatelé
  vydavatelská činnost
  šéfredaktoři
  dějiny nakladatelství a vydavatelství
  ediční plány
  hudební nakladatelství a vydavatelství
  signety
  univerzitní nakladatelství a vydavatelství
  vydávání a distribuce knih
  vydávání periodik
  publishing houses
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen korporací
  (1) - t110n
  (16) - Soubor věcných témat
  (85) - Books
  (1) - Electronic sources
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. publikační činnost
  činnost publikační
  publikování
  informační etika
  elektronické publikování
  vydavatelská činnost
  vědecké publikace
  publication activity
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (111) - Books
  (1) - Electronic sources
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 7. redakční práce
  práce redakční
  ScholarOne
  grafická úprava tiskovin
  korektury
  předtisková příprava
  úprava rukopisů
  vydavatelská činnost
  editing
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 8. vydávání a distribuce knih
  distribuce knih
  šéfredaktorky
  kapesní vydání
  knižní obchod
  knižní produkce
  knižní průmysl
  paperbacky
  reprinty
  vydavatelská činnost
  šéfredaktoři
  místa tisku
  paratexty
  první vydání
  tisková privilegia
  vydávání knih na zakázku
  vydávání vlastním nákladem
  nakladatelství a vydavatelství
  publishing and bookselling
  Soubor věcných témat
  (16) - Soubor věcných témat
  (88) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.