Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

journal

Východiska a principy odměňování závislé práce v České republice

Hrabcová, Dana
journal, ISBN: 8021022779