Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Přímý a nepřímý účinek jako základní aplikační zásady komunitárního práva

Dobiáš, Martin
book