Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Osmanská moc ve střední a jihovýchodní Evropě v 16.-17. století

Veselá, Zdeňka
book