Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Numerická simulace pohybů lidského těla - základní principy a forenzně biomechanické aplikace

Adamec, Jiří
book