Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

video

Nácvik základních způsobů odbití u začínajících hráčů

Pyszková, Helena
video