Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Civilní řád soudní ze dne 1. srpna 1895 č. 113 ř. z. s uvozovacím zákonem a zákony a nařízeními v platnosti zachovanými

Hartmann, Antonín
book