Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině a prostoru pro gymnázia se zaměřením na matematiku

Renc, Zdeněk
book