Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru

Papoušková, Zdenka
book, ISBN: 9788024418346