Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Abeceda bydlení. Díl 3, Právní předpisy a jejich vybrané části ve znění platném k 1. 8. 1997

Nováková, Helena
book, ISBN: 8085967618