Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza stravovacích zvyklostí pedagogů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Červenková, Zuzana
book