Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Analýza propojenosti jádrových částí města Přerova ve vztahu k životnímu prostředí

Heisig, Jan
book