Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Zpeněžnění konkursní podstaty - hlavní manažerský úkol správce peněžní podstaty

Schelleová, Ilona
article