Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Problém zvýšeného odporu vodního prostředí při plavání jedinců s míšní lézí a možnosti jeho ovlivnění speciálními plaveckými pomůckami

Podubecká, Jitka
article