Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Finanční kontrola, interní audit a veřejná správa a jejich vztah k daňovým předpisům

Hájek, Karel
article