Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Dlouhodobé monitorování pohybové aktivity a její "zakotvení" v životním způsobu dětí

Sigmund, Erik
article