Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Antropometrická charakteristika uchazečů o studium předmětu tělesná výchova na univerzitě Champagne-Ardenne de Reims

Langerová, I
article