Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Způsob vedení obrany proti uplatněnému směnečnému nároku a jeho vliv na rozložení důkazního břemena v řízení

Chalupa, Radim
article