Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

(Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí

Frumarová, Kateřina
article