Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním řízení

Sivák, Jakub
article