Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Zhodnocení efektu rehabilitační léčby na toleranci zátěže u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Hampl, Ondřej
book